• Bağımsız Denetim Hizmetleri:

Denetimlerimiz Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak yürütülmekte olup muhasebe kayıtlarının doğruluğunun kontrolü için gerekli görülen tüm prosedürleri içermektedir.

          Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (UFRS/TFRS), Enerji Piyasası Mevzuatı, TCMB, Türk Vergi Mevzuatı ve US GAAP çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların Uluslararası/Türkiye Bağımsız Denetim Standartları (IAS/BDS) kapsamında denetlenmesi,

          Finansal tabloların UFRS ve US GAAP gibi farklı muhasebe prensiplerine göre yeniden düzenlenmesi ve buna yönelik finansal raporlama sistemleri kurulması

faaliyetlerini yürütür ve yetkisi kapsamında aşağıda yer alan denetimleri yapar:

– Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı,

– EPDK (EPDK’nın 03/03/2015 tarihli ve 5507 No’lu Kurul Kararı,

– TCMB (Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik),

– T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik),

– T.C. Ticaret Bakanlığı (Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ),

– Konkordato (İcra ve İflas Kanunu Md. 286),

– BDDK (Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik) ve

– Şirket yönetimlerinin kararı gereği isteğe bağlı olarak yapılacak denetimler.

Özel Amaçlı Denetim:

İşletmelerin ihtiyaçlarına göre aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

          Hile ve usulsüzlük denetimlerinin yapılması,

          Kurumsal yönetimi destekleyici tespit ve öneri raporları sunulması.

Raporlama:

Birlik Bağımsız Denetim aşağıda yer alan raporları müşteri ihtiyaçlarına göre hazırlamaktadır:

          Her türlü finansal raporlar,

          Yönetim raporları,

          Bütçe raporları,

          Nakit akış tabloları,

          TÜİK raporları.

 

Due Diligence:

Birlik Bağımsız Denetim, şirket devirleri esnasında, gerek alıcı gerekse satıcı taraflara, hedef işletme faaliyetlerinin, performans ve  gelecek beklentilerini kapsayacak şekilde, işletmeden bağımsız bir fotoğrafını elde etme imkanı sağlar. Muhasebe uygulamalarının güvenilirliğini tarihi finansal sonuçlarla birlikte ölçer ve yatırımın cazibesini, finansal ve operasyonel avantaj ve riskleri açısından değerlendirir.

Değerleme

Şirket satın alımları, hisse devirleri vb. operasyonlarda, Şirket’in özkaynak ve hisse değer tespitine ilişkin değerleme raporlarını hazırlamaktayız. Bu çerçevede yatırımcılara aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz:

          Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik iş planlarının hazırlanması,

          Şirket değerinin global piyasalarda kabul edilen yöntemler (Net Aktif Değeri, İndirgenmiş Nakit Akım ve Çarpan Yöntemleri) ile belirlenmesi,

          Azınlık ve çoğunluk hisse farkının ortaya konması.

Muhasebe:

Birlik Bağımsız Denetim, yerel ve uluslararası şirketlere muhasebe hizmetleri sağlar. Temel amacımız, kuruluşlarında muhasebe operasyonlarını yönetmeye çalışan şirketlere dış kaynak hizmeti sunmaktır. Bu sayede, müşterilerimiz kendi işlerine odaklanabilirler. Hizmetlerimiz şunları sağlar:

          Muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtması,

          Yasal defterlerin Vergi Usul Kanunu’na uygunluğu,

          Yasal bildirimlerin düzenli hale gelmesi.

Şirket Kuruluşu:

Şirket kuruluşuna ilişkin tüm hizmetleri en hızlı şekilde vermekteyiz.

Bordrolama:

Birlik Bağımsız Denetim aşağıdaki bordrolama hizmetlerini sunmaktadır:

          Bordroların düzenlenmesi,

          Bordroların kontrolü,

          Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması,

          Aylık sosyal güvenlik bildirgelerinin resmi kurumlara iletilmesi,

          Personel giriş ve çıkışlarının yapılması,

          Bordrolara ilişkin TÜİK raporlarının hazırlanması,

          Sosyal güvenlik alanında danışmanlık verilmesi,

          SGK teşvik ve uygulamalarına ilişkin danışmanlık.