Biz Kimiz ?

Birlik Bağımsız Denetim A.Ş. tam teşekküllü bir danışmanlık şirketi
olarak:

– şirket ve irtibat bürolarının kuruluşundan mali müşavirlik
hizmetlerine,
– bağımsız denetimden vergi danışmanlığı hizmetlerine,
– şirket satın alımlarına ilişkin özel inceleme raporlamalarından hile
ve usulsüzlük denetimlerine,
– şirket değerlemesinden vergi hukuku danışmanlığına

kadar, işletme ve yatırımcıların tüm ihtiyaçlarını yüksek kaliteli butik
hizmet anlayışıyla karşılar, onlara zaman ve maliyet avantajı sağlar.

Birlik Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim alanında Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standatları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş
olarak:

– Uluslararası/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (UFRS/TFRS), US
GAAP ve Türk Vergi Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların
Uluslararası/Türkiye Bağımsız Denetim Standartları (IAS/BDS) kapsamında
denetlenmesi,
– Finansal tabloların UFRS ve US GAAP gibi farklı muhasebe prensiplerine
göre yeniden düzenlenmesi ve buna yönelik finansal raporlama sistemleri
kurulması

faaliyetlerini yürütür ve yetkisi kapsamında aşağıda yer alan
denetimleri yapar:

– Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu
Kararı,
– EPDK (EPDK’nın 03/03/2015 tarihli ve 5507 No’lu Kurul Kararı,
– TCMB (Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından
İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik),
– T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (Tarımsal Üretici Birlikleri ile
Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik),
– T.C. Ticaret Bakanlığı (Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış
Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ),
– Konkordato (İcra ve İflas Kanunu Md. 286),
– BDDK (Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik) ve
– Şirket yönetimlerinin kararı gereği isteğe bağlı olarak yapılacak
denetimler.

Ayrıca kuruluşumuz bünyesinde:

– Hile ve Usulsüzlük Denetimi,
– Due Diligence,
– Muhasebe
– Vergi Danışmanlığı
– Raporlama Eğitimleri

hizmetleri sunulmaktadır.